Om oss
För inköpareFör leverantörerAnvändarnas egna ordOm ossJobba hos oss

GDPR avtal för Leverantör

Information om behandling av personuppgifter

Med denna informationstext vill Accurator AB (org. 559185-4632) förklara hur vi behandlar dina personuppgifter när du är kontaktperson för, eller på annat sätt representerar, en leverantör till oss och våra kunder. Accurator AB är personuppgiftsansvarig för den behandling som utförs av oss eller för vår räkning.

Vilka personuppgifter behandlas?

De uppgifter som vi behandlar om dig är namn, kontaktuppgifter och uppgift om vad du har för position hos bolaget/organisationen som du representerar.  

För vilka ändamål samt med stöd av vilken rättslig grund?

Personuppgifterna behandlas för det övergripande ändamålet att hantera/administrera relationen och avtalet med bolaget/organisation du representerar, t.ex. vid signering av kontrakt (tex. Firmatecknare alt. annan kontaktperson) eller för att våra kunder ska kunna söka i leverantördatabasen för att hitta kontaktperson för respektive leverantörer som våra kunder skickar ut förfrågningsunderlag till.

Uppgifterna behandlas med stöd av en så kallad intresseavvägning. Detta innebär att vi och våra kunder har ett legitimt och berättigat intresse av att få behandla uppgifterna för ändamålen ovan och att behandlingen inte bedöms kränka din integritet. Detta gäller exempelvis när Accurator/Accurators-kunder samlar in uppgifter i syfte att genomföra förkvalificering, hantera leveransfrågor, signera avtal samt eventuella garantiåtaganden. Bedömningen baseras framförallt på att det är harmlösa uppgifter om dig som vi behandlar och att vi utför en begränsad behandling.

Hur länge sparas personuppgifterna?

Accurator sparar uppgifter så länge som du är registrerad kontaktperson samt en tid därefter i syfte att uppfylla ändamålen enligt ovan.  

Utlämning av personuppgifter

Vi kommer att lämna ut personuppgifterna till kunder/samarbetspartners/ så de kan få tillgång till uppgifterna i samband med att de tillhandahåller tjänster hos er.

Vi kan även komma att lämna ut personuppgifter om det krävs vid utredning av brott eller om vi annars är skyldiga att lämna ut uppgifterna enligt lag eller myndighetsbeslut.

Dina rättigheter och våra kontaktuppgifter

I samband med att vi behandlar dina uppgifter har du vissa rättigheter;

  • Rätt att få tillgång till uppgifterna,
  • Få dem rättade eller raderade,
  • Invända mot vår behandling samt
  • Begära att vår behandling begränsas eller förs över till annan personuppgiftsansvarig.

Observera även att alla rättigheter inte gäller i alla situationer. Du har även rätt att klaga till Datainspektionen om du anser att vår behandling strider mot gällande dataskyddslagstiftning.

Vill du utöva dina rättigheter är välkommen att kontakta oss via Accurator.se

Om du har andra frågor rörande hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan.

Accurator AB

Adress: Götgatan 1A, 172 30 Sundbyberg

Tel: 08 156-225

E-mail: Support@Accurator.se