ProduktenOm ossAnvändarnas egna ordNyheterInformation för leverantörerJobba hos oss

Det enkla och effektiva inköpsverktyget för byggsektorn!

Arbeta med rätt förutsättningar

Hos Accurator är digitalisering av byggsektorn mer än bara en trend, det är en passion. Vi arbetar ständigt för att hitta den perfekta balansen mellan enkelhet och effektivitet, och skapa ett verktyg som passar alla typer av byggentreprenörer.

Att bygga ett sådant verktyg har varit en utmaning, då inköpsprocessen är komplex och byggentreprenörerna ofta arbetar på olika sätt, trots att de verkar i samma bransch. Men vårt inköpsverktyg bygger på igenkännandet av den traditionella inköpsprocessen, samtidigt som vi effektiviserar och automatiserar många av de tidskrävande momenten.

Våra användare upplever att Accurator frigör mer tid för viktiga uppgifter som leverantörsrelationer och förhandling, samt bidrar till att skapa bra underlag - vilket ökar chansen att få in fler anbud. Med Accurator får du inte bara ett verktyg, du får rätt förutsättningar för att jobba smartare och effektivare.

Projektmodulen

Accurators projektmodul erbjuder användare överblick och insyn i projektets olika faser. Behörighetsnivåer säkerställer olika rättigheter för varje användare.

Aviseringar gör det möjligt att hantera flera projekt och upphandlingar samtidigt utan att bli översvämmad av e-postmeddelanden. All projektkommunikation med UE/Leverantör sker direkt i Accurators chatfunktion och leverantören behöver inte vara en medlem i systemet för att delta.

Leverantörer bjuds in till en yta där båda parter kan kommunicera och skicka filer utan begränsningar på storlek eller format. Anbudskort skapas för varje upphandling och kategorinamnet beskriver själva upphandlingen. Arbetet med upphandlingen sker direkt i anbudskortet.


Skapa förfrågan

I Accurator kan du enkelt skapa och hantera anbudsförfrågningar direkt i anbudskortet. Här kan du fylla i skallkrav, prisfält, bifoga handlingar och lämna en kort projektbeskrivning. Detta genererar ett anbudsformulär som leverantören kan fylla i och all information kommer in i systemet för inköparen.

Utvärdering

Efter att anbuden har kommit in och det är dags att utvärdera dem, genereras en Excel-mall automatiskt där användaren kan jämföra anbuden och enkelt få en överblick över eventuella avvikelser från budgeten eller andra reservationer som leverantören har lämnat. Detta underlättar och effektiviserar utvärderingsprocessen av anbuden.

Förhandling

I verktyget kan du enkelt ladda upp ditt avtal och signera det elektroniskt med UE/Lev eller manuellt om du har signerat på annat sätt. E-signering är integrerad i verktyget och du kan signera med hjälp av Mobilt Bank ID. Du kan även se statusen för signeringsprocessen och skicka påminnelser om det behövs.

Avtal

När avtalet är undertecknat av alla parter i förhandlingsskedet så flyttas anbudskortet automatiskt till avtalsskedet. Efter att upphandlingen har avslutats kan du enkelt spåra hela historiken för varje kontrakterad Leverantör, inklusive versioner, handlingar och avtal, direkt i anbudskortet. Detta gör det enkelt att spåra hela processen vid behov.

Leverantörsregistret med smarta API kopplingar

Att konkurrensutsätta leverantörer, testa ramavtal och uppdatera kontaktuppgifter är viktiga åtgärder som ofta bortprioriteras på grund av tidsbrist och bristande verktyg. Detta leder till att leverantörslistor samlar damm och blir utdaterade, vilket är ett problem i byggbranschen. Accurator löser detta genom att automatiskt uppdatera bolagsinformation, kreditvärdighet, ID06 och kollektivavtal i realtid via API. Användarna kan även ladda upp ramavtal och ansvarsförsäkringar i leverantörskortet för att göra informationen tillgänglig för hela organisationen.


Automatiserad uppdatering via API:er
  • Kollektivavtalskollen
  • Nyckeltal: säte - f-skatt - momsreg - reg arbetsgivare - omsättning - antal anställda
  • ID06 visar antalet utställda ID06 kort
  • Ekonomisk riskbedömning (klassar på obeståndsrisk i skala 1-5).
  • Tillgång till djupgående kreditrapporter

Kollektivavtalskollen

Med Accurator behöver användarna inte längre kontakta fack eller arbetsgivare för att få information om kollektivavtal. Vi har skapat en direktkoppling till kollektivavtalskollen, vilket innebär att all nödvändig information visas direkt i leverantörskortet. På så sätt kan användarna spara tid och få tillgång till uppdaterad information på ett enkelt sätt.

ID06

I leverantörskortet kan du enkelt kontrollera om ett företag är anslutet till ID06 via vår företagskoll från ID06. Du får också en översikt över antalet giltiga ID06-kort som företaget har. För att ge dig ytterligare insikt kan du även se hur många anställda de anslutna företagen bör ha baserat på inrapporterad arbetsgivaravgift till Skatteverket. Allt för att ge dig enkel och överskådlig information om dina leverantörer.

Kreditupplysning från SYNA
Accurator erbjuder en smidig API-koppling mot SYNA som gör det enkelt för användarna att få en överblick över leverantörens kreditvärdighet direkt i leverantörskortet. Du får tillgång till nyckeltal såsom säte, f-skatt, momsregistrering, registrerad arbetsgivare, omsättning och antal anställda. Genom att klassa obeståndsrisk på en skala från 1-5, visas en lampa i grönt, gult eller rött som indikerar kreditvärdigheten. Vid behov kan du även ta del av en fullständig kreditrapport direkt i leverantörskortet för en mer djupgående bedömning.

Om ossJobba hos oss