ProduktenOm ossAnvändarnas egna ordNyheter

Inköpsverktyget Accurator

Ett effektivt och hållbart arbetssätt

Det diskuteras mycket gällande digitaliseringen av byggsektorn. För oss på Accurator så är ämnet både en existens och hjärtefråga då vi länge strävat efter att hitta den perfekta kombinationen av enkelhet, flexibilitet och effektivitet.

Utmaningen att bygga ett verktyg som passar alla har varit stor då inköpsprocessen är komplex och byggentreprenörerna jobbar på olika sätt även om de verkar i samma bransch.

Accurator är så pass användarvänligt så inga tidigare systemerfarenheter krävs utav användaren samtidigt som flertal av momenten är automatiserade. Hela syftet med Accurator är att lyfta bort den administrativa bördan från inköparens axlar, skapa en överblick samt göra det enkelt att hitta rätt typ av leverantörer för projekten.Leverantörsregistret som uppdateras via API'er

Ibland kan det vara sunt att konkurrensutsätta sina favoritleverantörer, trycktesta ramavtal och uppdatera kontaktuppgifter. Pga. tidsbrist så görs detta sällan och leverantörslistorna är nästan alltid utdaterade och ligger i någon lagringsyta och samlar damm. Det är ett faktum att byggbranschen lider av detta och vi förstår att prioriteringar i projekten gör så att dessa viktiga moment skjuts upp och bortprioriteras.

Accurator har löst problemet och hjälper användarna att läsa in deras gamla leverantörslistor och per automatik så uppdateras bolagsinformation, kreditvärdighet, ID06 och kollektivavtal i realtid via API ’er så att inköparna alltid har tillgång till dagsfärsk information. Användarna kan även ladda upp ramavtal och ansvarsförsäkringar i leverantörskortet så att det blir synligt för hela teamet.

Administrativa moment som kan automatiseras tar tid från att skapa bra underlag vilket kan skada leverantörsrelationen och minska chansen för att leverantören lämnar anbud. Ett inköpsverktyg kan givetvis inte ersätta det goda inköpshantverket och fingertoppkänslan hos en skicklig inköpare men däremot komplettera och ge bättre förutsättningar för att jobba på ett roligare och effektivare sätt.

I användarintervjuer så upplever Accurators användare att de sparar 40-70% i arbetstid som de istället kan lägga på förhandling, kvalitet och lönsamhet.

Funktioner i leverantörsregistret

 • Läs erfarenhetsåterföringar och se rating.
 • svartlista leverantörer.​
 • Få en snabb riskanalys eller utför djupgående kreditanalyser.
 • Lägg till ramavtal och ansvarsförsäkringar.
 • ​​Se mängd utställda ID06 kort, arbetsgivaravgiften, F-skatt, momsreg, verksamhetsort, kollektivavtal, omsättning, m.m.​

Accurators leverantörsregister

Leverantören

Leverantören får din förfrågan i sin e-post Mottagaren behöver inte ha Accurator för att ta emot din förfrågan som kommer in via e-post. Alla svar och kommunikationer lagras i Accurator. Det finns ingen begränsning på datamängd eller filformat till skillnad mot ett vanligt mejl.

Se när anbudslämnaren öppnar din förfrågan.
Du kan se i realtid när mottagaren har öppnat din förfrågan så att du vet     hur många anbudslämnare som har tittat på ditt FU utan att du behöver höra     av dig och påminna anbudslämnarnaVärdet för organisationen

Inköpare
 • Kraftig reducering av admin.
 • Digitaliserat helaförfrågan ut / Anbud in/ utvärdering samt signeringsprocessen.
 • Kommunikation med UE/Lev sker i systemet.
 • Total överblick i samtliga projekt.
 • Förenklad kontroll av leverantörer.
 • Inkludera platsledningen i inköpen.
 • Utbyt erfarenheter med varandra digitalt.
 • Dela samma leverantörslista med kollegor i realtid.
 • Inköpsavstämningar med projektdeltagare i systemet
Platschefer/Arbetsledare
 • Få bättre kontroll av inköpen och vad som ingår i köpen ute i produktion.
 • Minska interna avstämningar.
 • Hitta snabbt rätt leverantörer ute i produktion.
 • Involvera platsledning i inköpsberedning, upprättande av FU, dialogerna med UE/leverantör.
 • Platsledning får tillgång till inköparens arbete i realtid.
Eftermarknad
 • Arkivering av avslutade projekt.
 • Tillgång till arkiverade projekt inköpsdokumentation från FU -> Signerat kontrakt.
 • Enklare att ombesörja garantiärenden när allt finns sökbart på en plats.