ProduktenOm ossAnvändarnas egna ordNyheterInformation för leverantörerJobba hos oss

Det enkla och effektiva inköpsverktyget för byggsektorn!

Arbeta med rätt förutsättningar

Det diskuteras mycket gällande digitaliseringen av byggsektorn. För oss på Accurator så är ämnet både en existens och hjärtefråga då vi ständigt strävar efter att hitta den perfekta kombinationen av enkelhet och effektivitet.
Utmaningen att bygga ett verktyg som passar alla har varit stor då inköpsprocessen är komplex och byggentreprenörerna jobbar på olika sätt även om de verkar i samma bransch.

Resultatet har blivit ett renodlat inköpsverktyg som bygger på ett igenkännande av den traditionella inköpsprocessen men där många av de tidsförödande momenten effektiviseras och delvis automatiseras. Inköparna som använder Accurator upplever att de nu kan lägga mer tid på leverantörsrelationer och förhandling samt skapa bra underlag vilket även ökar chansen för att få in fler anbud.

Ett inköpsverktyg kan givetvis inte ersätta det goda inköpshantverket och fingertoppkänslan hos en skicklig inköpare men däremot komplettera och ge bättre förutsättningar för att jobba på ett roligare och effektivare sätt.

Projektmodulen

I projektmodulen kan du överblicka och se vilken fas projekten befinner sig i. Beroende på behörighetsnivån så har användarna olika rättigheter och insyn i projekten.

Med hjälp av aviseringar så kan du enkelt hantera flertal projekt och upphandlingar samtidigt utan att mejlinkorgen påverkas. All projektkommunikation med UE/LEV hanteras direkt i systemets chat och leverantören behöver inte vara medlem i Accurator. Leverantören bjuds in till en yta där båda parter kan kommunicera och skicka filer utan begränsningar på storlek eller format.

Arbetet sker direkt i anbudskorten. För varje upphandling så skapas ett anbudskort med kategorinamnet som beskriver själva upphandlingen.


Skapa förfrågan

Direkt i anbudskortet. Fyll i skallkrav, prisfält, bifoga handlingar samt en kort förklaring som beskriver projektet. Allt detta genererar ett anbudsformulär som leverantören kan fylla i. Med detta arbetsflöde så blir det enkelt för båda parter och all information kommer in i systemet vilket underlättar vid utvärderingen.

 • Se när leverantören öppnat din förfrågan
 • Skapa FU/KFU
 • Förläng anbudstid
 • Utför UE/Lev kontroll när du väljer vilka som ska ta emot din förfrågan
 • Överblicka snabbt vilka leverantörer som uppfyller skallkraven
 • Se om leverantören lämnat reservationer
Utvärdering

När anbuden inkommit och det är dags för utvärdering så skapas automatiskt en Excel-utvärderingsmall där användaren kan jämföra anbuden och överblicka avvikelse mot budget, reservationer m.m.

Förhandling

Ladda upp ditt avtal och E-signera direkt med UE/Lev i verktyget eller ladda upp avtalet manuellt om du signerat på annat sätt.

 • E-signering integrerat i verktyget
 • Signera via Mobilt Bank ID
 • Se signerings-status och skicka påminnelser

Avtal

Anbudskortet flyttas automatiskt till avtalsskedet när alla parter har signerat avtalet i förhandlingsskedet. När upphandlingen är avslutad så finner du hela historiken med alla kontrakterade UE/Lev, versioner, handlingar, avtal  i anbudskortet så att spårbarheten går på nolltid när den behövs.

Leverantörsregistret med smarta API kopplingar

Ibland kan det vara sunt att konkurrensutsätta sina favoritleverantörer, trycktesta ramavtal och uppdatera kontaktuppgifter. Pga. tidsbrist så görs detta sällan och leverantörslistorna är nästan alltid utdaterade och samlar damm i någon kvarglömd lagringsyta. Det är ett faktum att byggbranschen lider av detta och vi förstår att prioriteringar i projekten och brist på vettiga hjälpmedel gör så att dessa viktiga moment bortprioriteras.

Accurator läser in användarnas gamla leverantörslistor och per automatik så uppdateras bolagsinformation, kreditvärdighet, ID06 och kollektivavtal i realtid via API ’er så att inköparna alltid har tillgång till dagsfärsk information. Användarna kan även ladda upp ramavtal och ansvarsförsäkringar i leverantörskortet så att det blir synligt för hela organisationen.


Automatiserad uppdatering via API:er
 • Kollektivavtalskollen
 • Nyckeltal: säte - f-skatt - momsreg - reg arbetsgivare - omsättning - antal anställda
 • ID06 visar antalet utställda ID06 kort
 • Ekonomisk riskbedömning (klassar på obeståndsrisk i skala 1-5).
 • Tillgång till djupgående kreditrapport

Kollektivavtalskollen

Accurator har byggt en koppling direkt mot kollektivavtalskollen vilket gör att användarna får upp informationen direkt i leverantörskortet
utan att behöva kontakta varken fack eller arbetsgivare.

ID06

Med företagskollen från ID06 kan du kontrollera om ett företag är anslutet till ID06 direkt i leverantörskortet.
Du kan även se hur många giltiga ID06-kort som det anslutna företaget har. Du kan få en indikation på hur många anställda de anslutna företagen bör ha baserat på inrapporterad arbetsgivaravgift till skatteverket.

Kreditupplysning från SYNA

Accurators API koppling mot SYNA gör det enkelt för användarna att snabbt kunna se leverantörens kreditvärdighet direkt i leverantörskortet.  

 • Nyckeltal: säte - f-skatt - momsreg - reg arbetsgivare - omsättning - antal anställda
 • Ekonomisk riskbedömning (klassar på obeståndsrisk i skala 1-5). Lampa som lyser, grön, gul eller röd beroende på klassningen.
 • Kreditrapport. Få en fullständig kreditrapport direkt i leverantörskortet om du behöver undersöka din leverantörs kreditvärdighet på ett djupare plan.


Om ossJobba hos oss