För inköpareFör leverantörerAnvändarnas egna ordOm ossJobba hos oss

Arbeta med rätt förutsättningar

Hos Accurator drivs vi av passionen för att digitalisera byggsektorn, där vi strävar efter att förena enkelhet med effektivitet i ett verktyg lämpligt för alla byggentreprenörer.
Att bygga ett sådant verktyg har varit en utmaning, då inköpsprocessen är komplex och byggentreprenörerna ofta arbetar på olika sätt, trots att de verkar i samma bransch. Men vårt inköpsverktyg bygger på igenkännandet av den traditionella inköpsprocessen, samtidigt som vi effektiviserar och automatiserar många av de tidskrävande administrativa momenten.

Våra användare upplever att Accurator frigör mer tid för viktiga uppgifter som leverantörsrelationer och förhandling, samt bidrar till att skapa bra underlag - vilket ökar chansen att få in fler anbud.

Projektmodulen

I vår projektmodul kan du enkelt starta och följa alla dina byggprojekt. Här hanterar du allt från och med inköpsplanering och förfrågningar till färdiga, signerade kontrakt.

Inköpsplan

Planera och överblicka dina projektinköp med vår inköpsplan, utformad för att efterlikna det ni tidigare arbetat med i Excel.

Skapa förfrågan

I Accurator kan du enkelt skapa och hantera anbudsförfrågningar direkt från inköpsplanen.

Här kan du fylla i skallkrav, prisfält, bifoga handlingar och lämna en kort projektbeskrivning. Detta genererar ett anbudsformulär som leverantören kan fylla i och all information kommer in i systemet för inköparen.


Utvärdering

När anbuden har kommit in och det är dags för utvärdering, erbjuder Accurator två alternativ. Du kan direkt utvärdera anbuden i Accurator-plattformen, vilket ger en smidig och integrerad upplevelse. Alternativt kan du välja att automatiskt generera en Excel export.

Förhandling

I verktyget kan du enkelt ladda upp ditt avtal och signera det elektroniskt med UE/Lev eller manuellt om du har signerat på annat sätt. E-signering är integrerad i verktyget och du kan signera med hjälp av Mobilt Bank ID. Du kan även se statusen för signeringsprocessen och skicka påminnelser om det behövs.

Avtal

När avtalet är undertecknat av alla parter i förhandlingsskedet så flyttas anbudskortet automatiskt till avtalsskedet. Efter att upphandlingen har avslutats kan du enkelt spåra hela historiken för varje kontrakterad Leverantör, inklusive versioner, handlingar och avtal, direkt i anbudskortet. Detta gör det enkelt att spåra hela processen vid behov.

Leverantörsregistret med smarta API kopplingar

Att konkurrensutsätta leverantörer, testa ramavtal och uppdatera kontaktuppgifter är viktiga åtgärder som ofta bortprioriteras på grund av tidsbrist och bristande verktyg. Detta leder till att leverantörslistor samlar damm och blir utdaterade, vilket är ett problem i byggbranschen. Accurator löser detta genom att automatiskt uppdatera bolagsinformation, kreditvärdighet, ID06, kollektivavtal och mera i realtid via API. Användarna kan även ladda upp ramavtal och ansvarsförsäkringar i leverantörskortet för att göra informationen tillgänglig för hela organisationen.


Automatiserad uppdatering via API:er
  • Information om kollektivavtal
  • Tillfälliga skatteanstånd
  • Nyckeltal: säte - f-skatt - momsreg - reg arbetsgivare - omsättning - antal anställda
  • ID06 visar antalet utställda ID06 kort
  • Rimlighetsprövning av arbetsgivaravgiften
  • Ekonomisk riskbedömning (klassar på obeståndsrisk i skala 1-5).
  • Tillgång till djupgående kreditrapporter


Om oss